شرایط گارانتی آیبکس

شرایط گارانتی

تمام محصولاتی که در صفحه مربوط به آن قید شده 6 ماه گارانتی شرکتی توسط شرکت مربوطه گارانتی شده و در صورت بروز هرگونه مشکل و ایراد فنی خریدار موظف است کالا را همراه با تمام لوازم مربوطه برای شرکت گارانتی کننده ارسال کند و پیگیری روند انجام گارانتی نیز از طریق همان شرکت انجام می گردد .